Новости

Погашение налогового долга произошло вследствие представления уточняющей декларации: начисляются ли штрафные санкции и пеня?

06.04.2021 / 09:40

Чи нараховуються штрафні санкції та пеня за порушення строків сплати податкового зобов’язання з акцизного податку, якщо платник податку не сплатив вчасно податкове зобов’язання, задеклароване в податковій декларації акцизного податку, а погашення податкового боргу відбулося внаслідок подання уточнюючої декларації щодо зменшення суми раніше нарахованих зобов’язань?

Пунктом 50.1 ст. 50 ПКУ не передбачено сплата штрафних санкцій у разі зменшення раніше нарахованих податкових зобов’язань внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних (податкових) періодах.

Якщо після подання декларації за звітний період платник подає нову декларацію (уточнюючу) з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період, штрафи, визначені п. 50.1 ст. 50 ПКУ, не застосовуються.

Водночас при самостійному донарахуванні платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, передбачених ст. 50 ПКУ, суми податкових зобов’язань та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, штрафи, передбачені главою 11 ПКУ, не застосовуються.

Відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання передбачена ст. 124 ПКУ, при погашенні податкового боргу внаслідок подання уточнюючої декларації акцизного податку за рахунок зменшення суми раніше нарахованих зобов’язань до платника податків не застосовується, оскільки подання у встановленому порядку уточнюючої декларації акцизного податку є правом платника податків, визначене нормами ПКУ, на усунення самостійно виявлених помилок і не є сплатою або погашенням податкового боргу.

Докладніше про це тут.