Новости

Отгрузка топлива с акцизного склада на акцизный склад другого субъекта хозяйствования для хранения: как заполняется акцизная накладная?

07.04.2021 / 10:20

Як заповнюється акцизна накладна при відвантаженні пального з акцизного складу/акцизного складу пересувного до акцизного складу іншого суб’єкта господарювання для зберігання та при зворотному відвантаженні такого пального його власнику?

При складанні акцизних накладних під час відвантаження пального з акцизного складу/акцизного складу пересувного до акцизного складу іншого суб’єкта господарювання для зберігання та при зворотному відвантаженні такого пального його власнику у верхній лівій частині акцизної накладної:

  • у полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» зазначається цифра «0»;
  • у полі «Умови оподаткування» у разі наявності однієї з ознак щодо умов оподаткування пального проставляється її код: «0» або «2», або «3», або «4», або «7»;
  • у полі «Напрям використання» проставляється одна з умов:

«0» — у разі якщо пальне оподатковується на загальних підставах;

«2» — у разі реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, в тому числі через магістральний трубопровід, у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;

«7» — у разі реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням трубопроводу, який не є акцизним складом пересувним.

Докладніше про це тут.