Новости

Отпуск топлива субъекту хозяйствования — плательщику акцизного налога за топливораздаточные колонки в топливный бак транспортного средства: какой порядок заполнения акцизной накладной?

07.04.2021 / 15:20

Який порядок заповнення акцизної накладної платником акцизного податку при відпуску/відвантаженні пального суб’єкту господарювання — платнику акцизного податку через паливороздавальні колонки в паливний бак транспортного засобу?

При здійсненні операції з відпуску/відвантаження пального суб’єкту господарювання — платнику акцизного податку через паливороздавальні колонки в паливний бак транспортного засобу акцизна накладна заповнюється у такому порядку:

  • у рядку «Дата складання» — зазначається цифрами дата складання у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри), при цьому крапки, коми та інші розділові знаки у відповідних клітинках документа не проставляються;
  • у рядку «Порядковий номер акцизної накладної» — цифровий номер (не має містити літер чи інших символів), який відповідає послідовному номеру такого документа, складеного платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) протягом певного періоду;
  • у рядку «Особа, що реалізує пальне» — реквізити особи (платника податку), що реалізує пальне;
  • у рядку «Особа — отримувач пального» — реквізити суб’єкта господарювання — отримувача пального.

Докладніше про це тут.