Новости

Выдача финансовых гарантий в режиме совместного транзита: Минфин определил механизм обмена информацией между Государственной таможенной службой и Нацбанком

08.04.2021 / 12:00

Мінфін розробив наказ «Про затвердження Порядку інформаційного обміну щодо реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення, анулювання, іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта», зареєстрований Мін’юстом 05.04.2021 р.

Наказом визначається механізм обміну інформацією між Держмитслужбою та Національним банком для наступних цілей:

- проведення оцінки відповідності фінансових установ (банків та страхових компаній) умовам надання статусу фінансового гаранта;

- реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення та анулювання;

- обміну іншою інформацією, необхідною для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта.

Відповідно до Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» фінансові гаранти, які отримають право на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій згідно з положеннями цього Закону, також набувають права щодо видачі фінансових гарантій у порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. № 619 «Деякі питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників» затверджений Порядок надання незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу, нагляду та контролю за дотриманням ним умов надання такого дозволу, обмеження дії або анулювання дозволу».