Новости

Судебная практика: право налогового органа обращаться в суд относительно вынесения судебного решения об отмене государственной регистрации прекращения юридических лиц или предпринимательской деятельности ФЛП не влияет на определение предметной юрисдикции спора

13.04.2021 / 09:25

Спір у цій справі виник щодо відміни (скасування) державної реєстрації юридичної особи з підстав наявності у неї податкового боргу.

Верховний Суд наголошує, що критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто передбаченими законом умовами, за яких певна справа підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду судочинства, є суб’єктний склад спірних правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин у їх сукупності. Крім того, таким критерієм може бути пряма вказівка у законі на вид судочинства, у якому розглядається визначена категорія справ.

Участь суб’єкта владних повноважень є обов’язковою ознакою для того, щоб класифікувати спір як публічно-правовий. Проте сама собою участь у спорі суб’єкта владних повноважень не дає підстав ототожнювати спір із публічно-правовим та відносити його до справ адміністративної юрисдикції.

...

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания