Новости

Вниманию участников ВЭД: внесены изменения в Порядок осуществления анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками для определения форм и объемов таможенного контроля

15.04.2021 / 12:50

Наказом Міністерства фінансів України від 22.01.2021 р. № 32, що його зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 23.03.2021 р. за № 378/36000, внесені зміни до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 р. № 684 (далі – Порядок), виклавши його в новій редакції, яка діє з 02.04.2021 р. (опубліковано в Офіційному віснику України, 2021, № 25 (02.04.2021).

Основні нововведення Порядку:

  • узгоджено положення Порядку з Митним кодексом України;
  • вдосконалено процес профілювання ризиків із використанням інформаційних технологій;
  • визначено засади формування інформаційної бази даних ризиків із застосуванням інформаційних технологій;
  • врегульовано окремі питання застосування таргетингу;
  • врегульовано окремі особливості фіксування в інформаційних системах митних органів виконання митних формальностей.

Крім того, відповідно до Розділу X Порядку митні органи продовжують використовувати в АСУР суб'єктоорієнтовані критерії для зменшення селективності профілів ризику.

Держмитслужба відкрита до пропозицій щодо удосконалення національної автоматизованої системи управління ризиками, у тому числі до переліку критеріїв, за якими здійснюється автоматизований розподіл суб'єктів господарювання залежно від їхніх характеристик, з метою врахування під час спрацювання АСУР Держмитслужби.