Новости

COVID-19: какой порядок предоставления документации по ТЦО в случае получения запроса контролирующего органа?

15.04.2021 / 17:00

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома наступне.

Абзацом першим п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Зокрема, контролюючим органам надано право на письмовий запит про подання інформації, який надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин, зокрема, для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ та/або для визначення рівня звичайних цін у випадках, визначених ПКУ (абзац восьмий п. 73.3 ст. 73 ПКУ).

Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено ПКУ) (абзац вісімнадцятий п. 73.3 ст. 73 ПКУ).

Згідно з пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 ПКУ на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у разі встановлення обставин, що подана платником податків документація з трансфертного ціноутворення не містить інформації в обсязі, зазначеному в пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, та/або не містить належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», відповідно пп. 39.4.9. п. 39.4 ст.39 ПКУ має право надіслати платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днів з дати його отримання інформацію відповідно до підпунктів 39.4.6 і 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 ПКУ та/або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Документація з трансфертного ціноутворення подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Відповідно п. 528 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема, ст.ст. 73 і 78 ПКУ щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Разом з тим, терміни та зобов’язання платника щодо надання документації з трансфертного ціноутворення регламентовано п. 39.4 ст. 39 ПКУ, який, в свою чергу, не містить посилання на ст. 73 ПКУ.

Крім того, Законом України від 13 травня 2020 року № 591-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» не передбачено зупинення перебігу строку, встановленого пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 ПКУ в частині надання платником податків документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті контролюючого органу.

Тобто, платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту контролюючого органу подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у такому запиті.