Новости

Предприятие получило паспорт гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем и без РНУКПН: как в приложении 4ДФ к Расчету заполняется информация относительно такого лица?

16.04.2021 / 09:20

Як у додатку 4ДФ до Розрахунку заповнюється інформація стосовно фізичної особи, яка отримала паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм та через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття РНОКПП, про що повідомила відповідний контролюючий орган?

Якщо у відповідному полі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм проставлено слово «відмова» у зв’язку з тим, що фізична особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, то у додатку 4ДФ при наданні інформації стосовно такої фізичної особи відображається номер паспорта, який містить дев’ять цифр.

Докладніше про це тут.