Новости

Инвестиционные проекты со значительными инвестициями: какие предусмотрены льготы по налогу на прибыль и НДС?

19.04.2021 / 09:20

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що з метою залучення інвестицій запроваджено податкове стимулювання суб'єктів господарювання, які реалізують в Україні інвестиційні проекти із значними інвестиціями.

Так, відповідно до п. 76 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) тимчасово, до 1 січня 2035 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, визначених у пп. 15 п. 4 розд. XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу, що ввозяться платником податку  інвестором із значними інвестиціями виключно для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору.

Також згідно п. 55 підрозділу 4 розділу XX ПКУ звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств інвестори, які є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями», за умови, що цей прибуток отримано в результаті виконання такого договору.

Звільнення від податку на прибуток передбачено після введення в експлуатацію об'єкта інвестиційного проекту протягом 5 років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору. Обов'язковою умовою застосування звільнення від оподаткування є виконання інвестором зі значними інвестиціями своїх зобов'язань за спеціальним інвестиційним договором.

Для платників, визначених цим пунктом, податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Платники, визначені цим пунктом, не можуть застосовувати виключно річний податковий (звітний) період.

Звертаємо увагу, що терміни «інвестор із значними інвестиціями», «інвестиційний проект із значними інвестиціями», «спеціальний інвестиційний договір» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні».

Довідково: податкове стимулювання значних інвестиційних проектів запроваджено   відповідно  до  Закону  України від 29.03.2021 р. № 1293-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні», який набрав чинності 28 березня 2021 року,  у зв'язку з його опублікуванням в газеті «Голос України» від 27.03.2021 р. № 57.