Новости

Осуществление контролируемых операций и инвестиций в ассоциированные, дочерние и совместные предприятия: в каких случаях плательщик налога обязан увеличить финрезультат до налогообложения?

19.04.2021 / 15:30

В яких випадках платник податку повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування при здійсненні контрольованих операцій та інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства?

Випадки збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду при здійсненні контрольованих операцій та інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, визначені підпунктами 140.5.1 — 140.5.3 ст. 140 ПКУ. Отже, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується:

  • на суму перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 ПКУ;
  • на суму перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки», при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 ПКУ;
  • на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації.

Докладніше про це тут.