Новости

Судебная практика: особенности разрешения споров с участием фермерских хозяйств

21.04.2021 / 12:00

9 квітня 2021 року судова палата для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС і Національна школа суддів України провели круглий стіл «Право постійного користування земельною ділянкою. Особливості вирішення спорів за участю фермерських господарств».

У заході взяли участь судді Великої Палати Верховного Суду, місцевих та апеляційних господарських судів, адвокати Ради адвокатів України, відомі науковці та експерти.

Викладач-координатор Національної школи суддів України, суддя у відставці Верховного Суду України Олександр Потильчак у вітальному слові нагадав, що право постійного користування земельною ділянкою є різновидом права користування землею. «Земельні спори – це, мабуть, найпоширеніша категорія спорів, касаційний перегляд яких здійснює Верховний Суд. А з огляду на недосконалість земельного законодавства, його постійні зміни земельні спори характеризуються значною складністю, оскільки вони зачіпають істотні інтереси сторін і в багатьох випадках є соціально значущими. Саме тому, враховуючи надзвичайну актуальність порушеної тематики, НШСУ підтримала ініціативу КГС ВС щодо проведення зазначеного заходу», – наголосив спікер.

Модератор круглого столу – суддя, секретар судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС Тетяна Дроботова, відкриваючи захід, зазначила, що з прийняттям ЗК України 25 жовтня 2001 року відбулася суттєва трансформація інституту права постійного користування земельною ділянкою. Ця обставина зумовила виникнення великої кількості спорів з приводу визначення належних користувачів земельних ділянок. Оскільки наявні законодавчі прогалини стали підставою неоднаковості правозастосування, не менш актуальними залишаються спори за участю фермерських господарств. З цим і пов’язана ініціатива КГС ВС щодо проведення зазначеного заходу.

У межах доповіді «Особливості розгляду спорів щодо права постійного користування земельними ділянками» к. ю. н. суддя-спікер КГС ВС Юрій Чумак висвітлив актуальну судову практику Верховного Суду, правонаступництва та юрисдикції таких спорів. Він розповів про найпоширеніші категорії спорів, які виникають у контексті цих правовідносин, і детально зупинився на правових позиціях Великої Палати Верховного Суду та КГС ВС.

Доповідь д. ю. н, професора, члена-кореспондента НАПрН України судді КГС ВС Віталія Уркевича стосувалася особливостей визначення юрисдикційності спорів за участю фермерських господарств, у ній він розповів про новітню практику Верховного Суду. Доповідач також охарактеризував критерії юрисдикційності спору та підходи до визначення юрисдикційності спорів за участю фермерських господарств, зокрема: критерій визначення юрисдикції має бути максимально простим, зрозумілим; один спір має вирішуватися судами лише один раз; відповідачем у справі має бути та особа, з якою дійсно існує юридичний спір; унеможливлення звернення до суду з вимогами, що не підлягають судовому розгляду; запобігання штучному створенню преюдиції, потребі для вирішення одного спору ініціювати інші процеси в судах різних юрисдикцій. Наостанок спікер нагадав, що Велика Палата Верховного Суду неодноразово наголошувала, що судова юрисдикція — це окремий інститут права, який покликаний розмежувати компетенцію як різних ланок судової системи, так і різних видів судочинства.

Суддя КГС ВС Іван Міщенко присвятив свою доповідь огляду позицій Верховного Суду щодо спорів, пов’язаних зі створенням, здійсненням діяльності та банкрутством фермерських господарств, і окремим аспектам розгляду спорів за участю фермерських господарств. Спікер наголосив, що фермерство є одним із драйверів розвитку економіки в цілому, тому КГС ВС приділяє особливу увагу правовим позиціям, пов’язаним зі спорами фермерських господарств.

Завідувач кафедри земельного та аграрного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України Володимир Носік виступив із доповіддю, присвяченою проблемам теорії та практики права постійного користування у системі речових прав на землю.

Доповідь першого заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолія Мірошниченка стосувалася перспектив законодавчої трансформації права постійного користування земельними ділянками у інші речові права.

Завідувач сектору проблем аграрного і земельного права Інституту держави і права імені Корецького НАН України, д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України Павло Кулинич презентував доповідь «Право постійного користування землею у діяльності фермерських господарств України: деякі спірні питання теорії і практики».

До обговорення порушених питань активно долучилися, зокрема: д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» Олег Подцерковний; керівник офісу Міжфракційного депутатського об'єднання Верховної Ради України «Антирейдерська коаліція» Віталій Черепаха; Голова Комітету земельного, аграрного та довкілевого права Національної асоціації адвокатів України Олександр Поліводський та член цього Комітету Ян Білоголовий.

Учасники заходу приділили особливу увагу проблемам теорії та практики і перспективам законодавчої трансформації права постійного користування у системі речових прав на землю, спірним питанням права постійного користування землею у діяльності фермерських господарств України, окремим аспектам розгляду спорів за участю фермерських господарств тощо.

У ході роботи круглого столу спікери також відповіли на численні питання, які надходили в чат.

Модератор заходу – суддя-секретар судової палати КГС ВС Тетяна Дроботова подякувала всім за цікаві доповіді та активну участь у конструктивному обговоренні порушених питань і висловила сподівання, що почута інформація буде корисною як для суддів, юристів-практиків і науковців, так і для всіх присутніх.

Із презентаціями спікерів можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/329RftD.