Новости

Конструктивные дивиденды: ГНС информирует о налогообложении

21.04.2021 / 09:40

Законом України від 16.01.2020 р. № 466-ІХ, який набрав чинність з 23.05.2020 р., запроваджено ряд податкових новацій. Серед них є концепція застосування механізму «конструктивних дивідендів».

«Така концепція поширює правила оподаткування дивідендів на платежі, які формально не є дивідендами. Метою введення «конструктивних дивідендів» є виявлення таких прихованих дивідендів в операціях з нерезидентами та їх оподаткування як доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів»,зазначив в.о. начальника Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Богдан Катрушин.

Так, починаючи з 1 січня 2021 року передбачено додаткове оподаткування податком на доходи нерезидента щодо будь-якої операції, що не є прямим розподіленням прибутку, але буде прирівняна до виведення прибутку на користь пов’язаних юридичних осіб і низькоподаткових нерезидентів.

Оновлено перелік дивідендних платежів, наведених в пп. 14.1.49 ст. 14 ПКУ, а саме: до переліку входять шість груп (видів) платежів.

Умовно їх можливо розподілити на дві групи виплат на користь:

1) нерезидента, у межах контрольованих операцій.

Якщо порушено принцип «витягнутої руки» (тобто завищена вартість товарів (робіт, послуг) по операціях з купівлі або занижена – по операціях з продажу), суми таких «відхилень» визнаються прирівняними до дивідендів. По суті, це ті ж суми коригувань по правилам трансферного ціноутворення (пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ), показники яких зазначаються в додатку ТЦ до Декларації з податку на прибуток (тобто суми різниці, що збільшують фінансовий результат);

2) засновника та/або учасника-нерезидента у грошовій чи негрошовій формі в зв’язку із:

- зменшенням статутного капіталу,

- викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі,

- виходом учасника зі складу господарського товариства,

- іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником.

За умови, що такі операції призводять до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи.

Відповідно до ст. 141 ПКУ при здійсненні таких виплат нерезиденту резидент з 01.01.2021 р. повинен утримати з цих доходів податок на репатріацію (за ставкою 15 % або за пониженою ставкою, якщо така передбачена нормами міжнародного договору, укладеного з країною нерезидента – отримувача доходу).

Якщо дохід виплачується нерезиденту у будь-якій формі, відмінній від грошової, або якщо податок на доходи нерезидента не було утримано з відповідного доходу під час виплати (у тому числі під час виплат доходів, прирівняних за ПКУ до дивідендів), такий податок підлягає нарахуванню та сплаті виходячи з такого розрахунку:

Пс = СД х 100 / (100 – СП) – СД, де:

Пс – сума податку до сплати,

СД – сума виплаченого доходу,

СП – ставка податку, встановленого цим підпунктом.