Новости

В середине года плательщик налога на прибыль переходит на упрощенную систему налогообложения: какой базовый отчетный период указывается в декларации по налогу на прибыль предприятий?

22.04.2021 / 09:20

Який базовий звітний період (квартал чи рік) зазначається у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, якщо в середині року платник податку на прибуток, що використовує базовий звітний (податковий) період рік, переходить на спрощену систему оподаткування?

Платник податку на прибуток, що використовує базовий звітний (податковий) період рік, у разі переходу на спрощену систему оподаткування в середині року подає Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, у полі 2 «Звітний (податковий) період» якої одночасно зазначає: відповідний звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування (І квартал, півріччя, три квартали); базовий звітний період квартал.

Докладніше про це тут.