Новости

Несовершеннолетние работники: особенности оформления трудовых отношений

26.04.2021 / 14:40

В Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській надали таке роз’яснення.

Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Діти, які досягли 15-річного віку, можуть прийматися на роботу, що не завдає шкоди їх здоров’ю і навчанню, за згодою одного з батьків або особи, яка замінює батьків.

Неповнолітній обов’язково повинен пройти медичне обстеження і надати роботодавцю медичний висновок про відсутність протипоказань для участі у трудовій діяльності. Надалі неповнолітній повинен проходити щорічно обов’язковий профілактичний медичний огляд до досягнення 21-річного віку стаття 191 КЗпП.

Трудовий договір з неповнолітньою особою обов’язково укладається в письмовій формі. Особа, яка не досягла 16 років і не має паспорта, повинна надати роботодавцю свідоцтво про народження.

Неповнолітнім при прийомі на роботу, відповідно до вимог статті 26 КЗпП України, випробувальний термін не встановлюється. Також повинен вестись відповідний облік неповнолітніх працівників, в якому вказується дата їх народження. Вимогами статті 51 КЗпП України для неповнолітніх працівників встановлена скорочена тривалість робочого часу:

  • особам від 16 до 18 років — до 36 годин на тиждень (включно);
  • особам від 15 до 16 років — до 24 годин на тиждень (включно);
  • учні віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, можуть працювати не більше 24 годин на тиждень.

При украданні трудового договору слід звернути увагу, що роботи для неповнолітніх не повинні бути пов’язані з небезпечними і шкідливими умовами праці, заборонені важкі і підземні роботи.

Заробітна плата працівникам молодше 18 років, відповідно до статті 194 КЗпП України, при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи, відрядні оплачуються за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників. Для неповнолітніх працівників, котрі не досягли вісімнадцятирічного віку, тривалість щорічної основної відпустки становить 31 календарний день.

Щорічна основна відпустка повної тривалості надається неповнолітньому працівникові за його бажанням у зручний для нього час. Згідно зі статтею 195 КЗпП України та статтею 10 Закону «Про відпустки» неповнолітньому працівникові може надаватися щорічна відпустка повної тривалості в перший рік його роботи на підприємстві, навіть якщо він ще не відпрацював шість безперервних місяців на цьому підприємстві. Для цього неповнолітньому працівникові потрібно лише подати заяву.

Статті 43 та 52 Конституції України передбачають, що використання праці неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється, а експлуатація дитини переслідується Законом.