Новости

Судебная практика: к правоотношениям относительно срока, в течение которого плательщик может включить в состав налогового кредита суммы НДС на основании налоговых накладных, следует применять положения НКУ, действовавшие на дату их составления

27.04.2021 / 11:00

Колегія суддів Верховного Суду вважає правильними висновки судів попередніх інстанцій, що системний аналіз норм ПКУ, чинних на дату складання податкових накладних, свідчить про те, що платник податку може включити до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі податкових накладних протягом 365 днів з дати їх виписки за умови їх реєстрації у ЄРПН (на сьогодні таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування).

Однак Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII з 01.01.2015 р. було передбачено, що суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Таким чином, з 01.01.2015 р. платники ПДВ  зобов’язані відносити суми ПДВ до податкового кредиту у тому звітному (податковому) періоді, у якому така податкова накладна була зареєстрована у Єдиному реєстрі податкових накладних, але із урахуванням строків з дня її складання. При цьому прикінцеві та перехідні положення ПКУ не містять норм щодо поширення дії цієї вимоги на правовідносини, що виникли до 01.01.2015 р.

Отже, положення п. 198.6 ст. 198 ПКУ у редакції Закону України від 28.12.2014 р. № 71-VIII суттєво звужено у частині права платника податку на віднесення сум до податкового кредиту порівняно з попередньою редакцією.

Водночас станом на дату розгляду спору справи судом першої інстанції, Законом України від 16.07.2015 р. № 643-VII внесено зміни до п. 198.6 ст. 198 ПКУ, зі змісту яких вбачається, що у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

На думку Верховного Суду, суд апеляційної інстанції правильно зазначив, що у контексті зміни відповідного правового регулювання, що призвело до виникнення такого спору одним із основоположних аспектів верховенства права, є принцип юридичної визначеності, під яким суд розуміє те, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатися на зобов’язання, взяті державою в особі відповідних суб’єктів владних повноважень, навіть якщо такі зобов’язання містяться у законодавчому акті, який загалом не має автоматичної прямої дії. При цьому перехід від однієї форми регулювання суспільних відносин до іншої може здійснюватися, зокрема, негайно (безпосередня дія) шляхом перехідного періоду (ультраактивна форма) і шляхом зворотної дії (ретроактивна форма).

Зворотна дія в часі закону чи іншого нормативно-правового акта полягає в тому, що його юридична обов’язковість поширюється на факти, які виникли до набрання ним чинності, причому саме з моменту їх виникнення. При такій дії відбувається перегляд, корекція попередніх рішень щодо таких фактів вже відповідно до нового закону чи іншого нового нормативно-правового акта.

За загальновизнаним принципом права зворотної дії не можуть мати не тільки закони, інші нормативно-правові акти, які встановлюють юридичну відповідальність (санкції юридичних норм), а й усі інші закони, нормативно-правові акти (диспозиції та гіпотези норм, що в них містяться).

Саме тому до правовідносин з приводу формування податкового кредиту в частині строку, протягом якого платник податку може включити до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі податкових накладних, що складені у попередніх податкових періодах, у такому випадку слід застосовувати положення п. 198.6 ст. 198 ПКУ у редакції, що діяла на дату складання податкової накладної.  Висновок відповідача про порушення ТОВ цих положень ПКУ зроблений всупереч принципу зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів. Адже  правовідносини, які були підставою для включення позивачем до податкового кредиту суми ПДВ, мали місце у листопаді та грудні 2014 року, тобто до набрання чинності п. 198.6 ст. 198 ПКУ у редакції Закону України від 28.12.2014 р. № 71-VIII.

/Постанова ВС від 16.03.2021 р. у справі № 810/3596/15/