Новости

Судебная практика: налогообложение операций по продаже нерезиденту корпоративных прав украинских эмитентов должно осуществляться по правилам налогообложения инвестиционной прибыли

29.04.2021 / 09:00

Контролюючий орган провів перевірку платника податків, за результатами якої було встановлено порушення вимог податкового законодавства, що призвело до заниження ПДФО з отриманого доходу від продажу корпоративних прав. Указані висновки було зроблено на підставі того, що оскільки кошти від продажу частки статутного капіталу юридичної особи надійшли платнику податків від покупця з джерел за межами України, то отримані кошти потрібно вважати також доходом з джерел за межами України. Платник податків не погодився з установленими порушеннями та зазначив, що грошові кошти, отримані за продаж частки у статутному капіталі товариства, яке є резидентом України, є доходом з джерелом походження з України, а тому він підлягає оподаткуванню за правилами оподаткування інвестиційного прибутку. А оскільки сума отриманого доходу дорівнювала сумі понесених витрат, відповідно відсутній об’єкт оподаткування ПДФО.

Верховний Суд звернув увагу на те, що у разі здійснення операцій з продажу інвестиційних активів платник має здійснювати облік загального фінансового результату окремо від інших доходів і витрат. Отримане за результатами таких операцій позитивне значення фінансового результату (інвестиційний прибуток) потрібно включати до складу загального річного оподатковуваного доходу.

Оскільки юридична особа здійснює свою діяльність на території України, то дохід, отриманий платником податків від відчуження корпоративних прав такої юридичної особи, необхідно вважати доходом з джерелом його походження з України. А тому оподаткування операцій з продажу корпоративних прав українських емітентів має регулюватися положеннями п. 170.2 ст. 170 ПКУ. Об’єкт оподаткування ПДФО в такому разі відсутній, оскільки сума отриманого доходу дорівнює сумі понесених витрат.

/Постанова ВС від 18.02.2021 р. у справі № 826/7528/16/