Новости

Судебная практика: курсовая разница по дебиторской задолженности включается в доходы, если официальный курс гривны к соответствующей иностранной валюте на дату расчета курсовой разницы уменьшился по сравнению с курсом на дату предварительной оценки этой дебиторской задолженности

05.05.2021 / 12:30

Контролюючий орган провів перевірку платника податків, за результатами якої було встановлено порушення вимог податкового законодавства щодо заниження доходів від невизначення платником податків операційної курсової різниці від монетарної статті балансу за операцією щодо переведення боргу з валютного кредиту з попереднього боржника на відповідного платника. Платник податків не погодився з установленими порушеннями та зазначив, що такі дії контролюючого органу не ґрунтуються на вимогах чинного законодавства.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про обґрунтованість доводів контролюючого органу. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення — без змін. Суд переконаний, що курсова різниця за дебіторською заборгованістю включається до доходів, якщо офіційний курс гривні до відповідної іноземної валюти на дату розрахунку курсової різниці зменшився порівняно з курсом на дату попередньої оцінки цієї дебіторської заборгованості.

Суми заборгованості за договорами (позики, переведення боргу) є монетарними статтями балансу, які підлягають перерахунку з використанням валютного курсу не тільки на дату здійснення операції, а й на дату балансу. Курсові різниці від такого перерахунку відображаються у складі доходів/витрат платника податку.

Отже, позивач, отримавши позитивне значення курсових різниць, мав врахувати його (позитивне значення) у складі доходів.

/Постанова ВС від 09.02.2021 р. у справі № 806/2209/16/