Новости

Судебная практика: датой реализации и возникновения налоговых обязательств по акцизному налогу является дата физического отпуска нефтепродуктов через сеть заправочных комплексов по договорам поставки между налогоплательщиком с его контрагентами до заключения договора хранения

06.05.2021 / 12:00

Контролюючий орган провів перевірку платника податків, за результатами якої було встановлено порушення податкового законодавства, що призвело до заниження акцизного податку. Указані висновки було зроблено на підставі того, що застосування платником податків платіжних карток, талонів, паливних карток є безготівковою формою розрахунків, яка підтверджує факт відпуску нафтопродуктів і є підставою для виникнення зобов’язань зі сплати акцизного податку. Платник податків не погодився з установленими порушеннями та зазначив, що здійснював не реалізацію нафтопродуктів, а їх повернення за договором зберігання, тому ці операції не є об’єктом оподаткування акцизним податком.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку щодо протиправності висновків контролюючого органу, оскільки реалізацією пального не вважаються операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання.

...

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания