Новости

Потеря справки о регистрации в ГРФЛ: как иностранцу и лицу без гражданства получить новую справку?

30.04.2021 / 17:20

Як іноземцю та особі без громадянства отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО — платників податків, в разі його втрати (зіпсування)?

У разі втрати (зіпсування) документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, іноземці та особи без громадянства для повторного його отримання подають до контролюючого органу заяву про внесення змін до Державного реєстру за формою № 5ДР. При цьому для іноземців та осіб без громадянства видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється відносно осіб, які перебувають на території України на законних підставах, на підставі засвідченого в установленому законодавством порядку перекладу українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копії такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Докладніше про це тут.