Новости

Постановка на учет нерезидента: какой документ подтверждает полномочия его представителя и подается вместе с заявлением по форме № 1-ОПН?

05.05.2021 / 16:00

Яким документом підтверджуються повноваження представника нерезидента (іноземної компанії, організації) без постійного представництва, що подається разом із заявою за формою № 1-ОПН?

Документом, яким підтверджуються повноваження представника нерезидента (іноземної компанії, організації), що подається разом із заявою за формою № 1-ОПН, можуть бути довіреність або інший документ, визначений законом, що підтверджує представництво. Якщо такий документ видано в країні реєстрації нерезидента, він повинен бути легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Докладніше про це тут.