Новости

Горное предприятие нарушило срок регулярной повторной геолого-экономической оценки запасов: какой коэффициент рентабельности применяется за I квартал 2021 года для исчисления рентной платы?

11.05.2021 / 15:00

Який коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства застосовується за І квартал 2021 року для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин гірничими підприємствами, які порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр?

У разі порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки НБУ.

У І кварталі 2021 року діяли дві облікові ставки: 6 та 6,5 %.

Тривалість дії облікової ставки:

6 % — 63 дня (01.01.2021 р. — 04.03.2021 р.);

6,5 % — 27 днів (05.03.2021 р. — 31.03.2021 р.).

Для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати необхідно обчислити розмір середньозваженої облікової ставки за І квартал 2021 року, який відповідає 6,15 % ((6 % × 63 дня + 6,5 % × 27 днів)/90).

Таким чином, платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, але якими виконано геолого-економічну оцінку запасів корисних копалин та подано матеріали такої оцінки на реєстрацію в установленому порядку за формою 3-гр, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за І квартал 2021 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 18,45 % — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки.

Докладніше про це тут.