Новости

Документальная невыездная проверка: ГНС об особенностях

10.05.2021 / 10:30

Цю тему  підняв заступник начальника Головного управління ДПС у Луганській області Ігор Ткачов. 

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу та присутність платників податків під час проведення таких перевірок не обов’язкова. 

Документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу рішення про її проведення та за наявності підстав для проведення документальної перевірки, визначених статтею 77 «Порядок проведення документальних планових перевірок» та статтею 78 «Порядок проведення документальних позапланових перевірок» Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови вручення платнику податків (його представнику) у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. 

Чи мають право контролюючі органи під час проведення перевірок вимагати від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів та зняття їх залишків? 

Згідно з підпунктом 20.1.9 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 ПКУ, мають право вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. 

Контролюючими органами є – податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) – щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених підпунктом 41.1.2 ПКУ), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи (підпункт 41.1.1 ПКУ). 

Абзацом шостим пункту 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 із змінами та доповненнями, встановлено, що проведення інвентаризації є обов’язковим, зокрема, на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін та в обсязі, зазначених у належним чином оформленому документі цих органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа. 

Вимога про проведення інвентаризації надсилається (вручається) платнику податків у порядку статті 42 ПКУ. 

Відповідно до підпункту 16 пункту 3 розділу ІІІ Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 № 727 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 727), загальні положення акта (довідки) документальної планової перевірки (відповідні додатки до загальних положень) повинні містити, зокрема, інформацію про проведені платником податків під час здійснення перевірки інвентаризації його основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки, а також інформацію щодо інвентаризації документів, розрахунків (у разі її проведення). 

Залежно від фінансово-господарської діяльності платника податків та результатів перевірки до інформативних додатків належать, зокрема, копії матеріалів (описи, відомості, протоколи) про результати проведеної платником податків інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо (абзац двадцятий пункту 1 розділу ІV Порядку № 727). 

Якщо платник податків (його посадові особи або особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від проведення відповідно до вимог ПКУ інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), то може бути застосовано адміністративний арешт майна платника податків (підпункт 94.2.8 ПКУ).