Новости

Налоговая нумерация несовершеннолетних: как подавать заявление по форме № 1ДР и форме № 5ДР в электронном виде?

11.05.2021 / 14:40

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що фізична особа незалежно від віку, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр), зобов’язана особисто або через представника подати до контролюючого органу облікову картку фізичної особи — платника податків за формою № 1ДР (далі — Облікова картка за ф. № 1ДР), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство).

ФО — платники податків зобов’язані повідомляти контролюючі органи про зміну даних, які вносяться до Облікової картки шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру за формою №5ДР (далі — Заява за ф. №5ДР).

Облікова картка за ф. №1ДР та Заява ф. №5ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини, документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника) та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Подання таких документів можна здійснити в електронному вигляді через Електронний кабінет платника.

Вхід до ITC «Електронний кабінет» здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Робота у приватній частині ITC «Електронний кабінет» здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.

В електронному вигляді Облікова картка за ф. № 1ДР та Заява про внесення змін до Державного реєстру за ф. № 5ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) через розділ «Облікова картка фізичної особи — платника податків. Форма 1ДР», заява за ф. № 5ДР через розділ «Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Форма 5ДР» меню «ЕК для громадян» приватної частини ITC «Електронний кабінет».

При заповненні Облікової картки за ф. № 1ДР та Заяви за ф. № 5ДР платник податків самостійно обирає контролюючий орган (Центр обслуговування платників), де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Для приєднання до Облікової картки за ф. № 1ДР та Заяви за ф. № 5ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику податків необхідно використати закладку «Додатки», обрати опцію «Додати» та обрати «Документ довільного формату», який заповнюється наступним чином:

  • поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних;
  • у графі 2 «Найменування файлу документа» табличної частини обирається відповідна сканована копія документа.

Кожен документ повинен бути збереженим в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

Платник податків (один з батьків) перевіряє сформований документ з додатками до нього шляхом натискання на кнопку «Перевірити». Для збереження документа (з додатками до нього) натискає кнопку «Зберегти», підписує сформовану Облікову картку за ф. № 1ДР або Заяву за ф. № 5ДР кваліфікованим електронним підписом та направляє до контролюючого органу.