Новости

Реализация топлива из собственного акцизного склада: как и в скольких экземплярах заполняется акцизная накладная?

12.05.2021 / 11:20

Як та в скількох примірниках заповнюється акцизна накладна при реалізації пального з власного акцизного складу до власного акцизного складу пересувного та акцизна накладна при подальшій реалізації такого пального з акцизного складу пересувного отримувачу пального суб’єкту господарювання — неплатнику податку на адресу місця зберігання пального, яке не є акцизним складом?

При реалізації суб’єктом господарювання пального з власного акцизного складу на власний акцизний склад пересувний ним складається акцизна накладна у двох примірниках. Такий суб’єкт господарювання повинен зареєструвати в ЄРАН окремо перший і другий примірник акцизної накладної.

В такій акцизній накладній зазначається, зокрема:

  • у полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» — цифра «0»;
  • у верхній правій частині акцизної накладної у відповідних полях зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такої накладної — цифри «1» або «2» (номер примірника) та «2» (кількість примірників).

При складанні другого примірника акцизної накладної у відповідному полі зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в ЄРАН першого примірника такої акцизної накладної.

При реалізації суб’єктом господарювання пального з власного акцизного складу на власний акцизний склад пересувний такий суб’єкт господарювання є одночасно і постачальником, і отримувачем пального, тому у рядках «Особа, що реалізує пальне» та «Особа — отримувач пального» зазначаються його реквізити.

У рядку «Акцизний склад/пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне» зазначається уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового власного акцизного складу, з якого суб’єктом господарювання фізично відвантажене (відпущене) пальне.

У рядку «Акцизний склад/пересувний акцизний склад, на який фізично відвантажене (отримане) пальне» зазначаються реквізити власного пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене пальне.

При подальшій реалізації такого пального суб’єкту господарювання — неплатнику акцизного податку з власного акцизного складу пересувного на адресу місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, складається акцизна накладна в одному примірнику, яка реєструється в ЄРАН, в якій зазначається, зокрема:

  • у полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» — цифра «3» (реалізація пального суб’єкту господарювання — неплатнику);
  • у полі «Умови оподаткування» — цифра «0»;
  • у полі «Напрям використання» — напрям «0»;
  • у полі «Примірник» — цифри «1» (номер примірника) та «1» (кількість примірників);
  • у рядку «Особа, що реалізує пальне» — реквізити особи, що реалізує пальне;
  • у рядку «Особа — отримувач пального» — реквізити суб’єкта господарювання — отримувача пального.

У рядку «Акцизний склад/пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (отримане) пальне» зазначаються реквізити акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, а реквізити акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, у відповідних рядках документа не зазначаються.

До рядка «Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання — неплатник податку зберігає пальне винятково для потреб власного споживання чи промислової переробки» вносяться такі дані — код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку.

Докладніше про це тут.