Новости

Постановка на учет договора управления имуществом: какой порядок заполнения заявления по форме № 1-ОПП?

17.05.2021 / 09:20

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що відповідно до пункту 64.6 статті 64 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) на обліку у контролюючих органах повинні перебувати, зокрема, договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 ПКУ) на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами, визначені ПКУ.

Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік управителя майна як платника податків – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Згідно з пунктом 3.6 розділу III Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за № 1562/20300, із змінами (далі – Порядок № 1588), підставою для взяття на облік договору управління майном є прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ управителя майна та отримання відповідного пакету документів.

Управитель майна одночасно із заявою за ф. № 1-ОПП подає реєстраційну заяву платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ та копію договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути нотаріально посвідченим). При цьому, документи повертаються контролюючим органом управителю майна, якщо до заяви за ф. № 1-ОІІП не буде додано реєстраційну заяву платника ПДВ за ф.№ 1-ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовить у реєстрації договору як платника ПДВ (пункти 4.7, 4.11 розділу IV Порядку № 1588).

Форма заяви за ф. № 1-ОПП встановлена у додатку 5 до Порядку № 1588.

З метою взяття на облік договору управління майном заява за ф. № 1-ОПП заповнюється з урахуванням таких особливостей:

у полі «Облік за основним місцем обліку» проставляється відмітка (позначка);

поле «Податковий номер» не заповнюється;

у полях «Повне найменування українською мовою» та «Скорочене найменування українською мовою» зазначаються слова «Договір управління майном від __.__.____ № ____ – управитель майна» та найменування та код за ЄДРПОУ управителя майна;

у розділі «Місцезнаходження» вказується інформація про місцезнаходження управителя майна;

у розділах «Керівник» та «Головний бухгалтер (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків)» заповнюються дані про посадових осіб управителя майна;

перелік всіх сторін договору управління майном зазначається у розділі «Інформація про засновників».