Новости

Гражданские споры: ВС подготовил обзор судебной практики

19.05.2021 / 08:40

В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, зокрема, такі:

- у спорах, що виникають із житлових правовідносин, констатовано, що визначальним при вирішенні питання про те, чи є підстави для виселення осіб, які проживають у житловому приміщенні, що було передане в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитом, є встановлення того, за які кошти придбано іпотечне майно. Якщо іпотечне майно придбано за особисті кошти позичальника, а не за рахунок кредиту, то виселення таких громадян можливе лише з одночасним наданням іншого постійного житла;

- у спорах, що виникають із виконання чи невиконання договірних/недоговірних зобов’язань, КЦС ВС звернув увагу на те, що наявність підстав для визнання договору недійсним має встановлюватися судом на момент його укладання, а не в результаті невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, що виникли на підставі укладеного договору;

- у спорах, що виникають із загальних положень про договір (правочин), наприклад, при укладенні договору, у якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір), зазначено, що до відносин сторін застосовуються відповідні положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору;

- у спорах, що виникають із земельних правовідносин, наголошено, що саме лише бажання орендодавця самостійно обробляти належну йому земельну ділянку не є окремою підставою, визначеною законом або договором, для розірвання договору оренди землі;

- у спорах, що стосуються питань процесуального права, звернено увагу на те, що суд не наділений повноваженнями вирішувати питання щодо вжиття таких заходів, як забезпечення скарги на дії, рішення виконавця шляхом зупинення реалізації майна, оскільки вирішення питання про зупинення вчинення виконавчих дій належить виключно до компетенції виконавця. Водночас у касаційному порядку підлягають оскарженню ухвала суду першої інстанції після її перегляду в апеляційному порядку та судове рішення апеляційного суду, якими вирішено питання щодо забезпечення скарги на дії державного/приватного виконавця, якщо таке клопотання розглянуто судами по суті як забезпечення позову.