Новости

Судебная практика: общество неправомерно не включило в состав доходов возвратную финансовую помощь от предприятия, поскольку статус фиктивного предприятия несовместим с легальной предпринимательской деятельностью

21.05.2021 / 09:20

У справі, що розглядається, суди першої та апеляційної інстанцій установили, що зобов’язання Товариства щодо повернення грошових коштів, наданих йому МПП як поворотна фінансова допомога, не мають реального характеру, оскільки громадянин оформив МПП на себе формально та жодної фінансово-господарської діяльності на підприємстві не вів, перерахування грошових коштів на банківський рахунок Товариства з призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги» здійснювалось невстановленими особами без погодження своїх дій з директором МПП з метою приховування та маскування незаконного походження вказаних коштів, джерела їх походження та володіння ними.

Ці обставини були правомірно враховані судом першої інстанції, оскільки статус фіктивного підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю, навіть за формального підтвердження її первинними документами.

Отже, під час збільшення активу підприємства, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, визнається дохід такого підприємства. Умовою для віднесення коштів до безповоротної фінансової допомоги є їх передача без вимоги повернення.

З огляду на викладене суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що Товариство неправомірно не включило до складу доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, кошти, отримані від МПП, та, як наслідок, про відсутність підстав для скасування оспорюваного податкового повідомлення-рішення.

/Постанова ВС від 06.04.2021 р. у справі № 826/12608/15/