Новости

Полномочия частных исполнителей хотят расширить: какие права им предоставят?

21.05.2021 / 13:20

20 травня Верховною Радою прийнято за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців» (законопроєкт  № 4330).

Законопроект розроблено на виконання Україною умови «5a» додатка І до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро), ратифікованого Верховною Радою України 25 серпня 2020 року».

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України «Про виконавче провадження», якими розширюються повноваження приватних виконавців. Зокрема, їм надаються повноваження щодо виконання рішень, за якими сума стягнення не перевищує 100 000 грн або еквівалента суми в іноземній валюті з боржника, яким є державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 %, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету; юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону; діти або фізичні особи, які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена; щодо примусового виконання рішень адміністративних судів про стягнення адміністративних штрафів.

У змінах до КАСУ приватним виконавцям надається право звертатися до суду за роз’ясненням судового рішення, за відстроченням чи розстроченням виконання судового рішення тощо.

Законопроєктом передбачається поступове зрівняння повноважень приватних та державних виконавців, тому пропонується запровадження таких змін з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців України відомостей про 1000 осіб, які розпочали діяльність приватного виконавця, але не пізніше 01.01.2024 р.

Проєктом розділ XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону пропонується доповнити новим п. 102, яким передбачається, що зміни до Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону.