Новости

Нерезиденты в Украине: Минфин об учетных новациях

24.05.2021 / 17:23

Віктор ОВЧАРЕНКО, заступник директора Департаменту податкової політики — начальник Управління прямих податків МФУ, 
та Олена МАРКЕВИЧ, начальник відділу податку на прибуток підприємств Управління прямих податків МФУ

З 01.01.2021 р. платниками податку на прибуток підприємств визнаються нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України.

Нагадаємо, що Законом № 466 з урахуванням змін та доповнень, внесених законами № 786 та № 1117, запроваджені зміни до ПКУ щодо постановки на облік нерезидентів як платників податків в органах податкової служби.

Так, відповідно до п. 64.5 ст. 64 ПКУ нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України відповідно до ст. 6 Закону про платіжні системи, або набувають право власності на інвестиційний актив, визначений абзацами третім — шостим пп. «е» пп. 141.4.1 ст. 141 ПКУ, в іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах.

Крім того, відбулися зміни у визначенні платників податку на прибуток підприємств. Як вже зазначалося, з 01.01.2021 р. відповідно до пп. 133.2.2 ст. 133 ПКУ платниками податку на прибуток підприємств визнаються нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок у порядку, встановленому розділом ІІІ ПКУ. Тобто внесеними законодавчими змінами постійне представництво нерезидента більше не фігурує у переліку осіб, які вважаються платниками податку на прибуток підприємств.

До того ж п. 133.3 ст. 133 ПКУ передбачено, що нерезидент стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку своєї господарської діяльності через таке представництво у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Пунктом 60 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ встановлено, що постійні представництва нерезидентів, які були зареєстровані платниками податків (у тому числі податку на прибуток підприємств) у періодах до 01.01.2021 р., залишаються платниками таких податків відповідно до вимог ПКУ до реєстрації як платники податків (у тому числі податку на прибуток підприємств) відповідних нерезидентів.

На підставі зазначених законодавчих змін наказом Мінфіну від 08.02.2021 р. № 62 «Про затвердження змін до Порядку обліку платників податків і зборів» затверджено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого власним наказом від 09.12.2011 р. № 1588.

Враховуючи велику кількість запитань від платників податків щодо практичного застосування зазначених законодавчих змін, Мінфін наказом від 19.05.2021 р. № 277 затвердив Узагальнюючу податкову консультацію щодо взяття на облік (реєстрації) нерезидентів у контролюючих органах і виконання нерезидентами обов’язків платників податку на прибуток підприємств в Україні. 

У цій консультації розглянуто питання, що стосуються:

  • взяття на облік в контролюючих органах нерезидента та присвоєння йому ознаки платника податку на прибуток підприємств у разі здійснення ним через зареєстрований (акредитований або легалізований) відокремлений підрозділ (представництво, філія, відділення тощо) діяльності, що призводить до утворення постійного представництва відповідно до пп. 14.1.193 ст. 14 ПКУ;
  • дій нерезидента, який веде підготовчу та допоміжну діяльність, що не утворює постійне представництво через зареєстрований (акредитований або легалізований) відокремлений підрозділ, який втім перебуває на обліку в контролюючих органах як платник податку на прибуток підприємств; 
  • подальшого перебування зареєстрованого (акредитованого або легалізованого) відокремленого підрозділу нерезидента на обліку в контролюючих органах як платника податків (після взяття на податковий облік відповідного нерезидента);
  • можливості сплати зареєстрованим (акредитованим або легалізованим) відокремленим підрозділом нерезидента податку на прибуток підприємств за нерезидента та оформлення повноважень щодо такої сплати.

Також на окрему увагу заслуговує розгляд питання щодо звітного (податкового) періоду для визначення нерезидентом — платником податку на прибуток підприємств обсягу оподатковуваного прибутку за принципом «витягнутої руки» відповідно до оновленої Законом № 466 редакції пп. 141.4.7 ст. 141 ПКУ.