Новости

Итоги недели

28.05.2021 / 11:44

Оподаткування проєктів із значними інвестиціями: інформаційний лист ДПС № 21

ДПС підготувала двадцять перший випуск інформаційного листа. Його присвячено нормам Закону України від 02.03.2021 р. № 1293-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти із значними інвестиціями в Україні», що набрав чинності з 28.03.2021 р.

У листі роз’яснюється, хто має право на податкові преференції, особливості оподаткування податком на прибуток підприємств, земельним податком та ПДВ.

Ознайомитися з інформаційним листом можна тут та на сторінках поточного номера.

Проєкти зі значними інвестиціями: Уряд визначив вимоги до техніко-економічного обґрунтування для отримання держпідтримки

Кабмін затвердив вимоги до змісту техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Техніко-економічне обґрунтування має містити:

 • результати аналізу соціальних, економічних показників проєкту та оцінку соціального ефекту від реалізації проєкту;
 • оцінку технічної здійсненності проєкту та опис технічних рішень;
 • опис ринкового середовища;
 • фінансовий аналіз проєкту;
 • опис форм та загального обсягу державної підтримки;
 • результати аналізу екологічних аспектів проєкту;
 • перелік виявлених ризиків проєкту, їх оцінку, а також визначення форми управління такими ризиками; 
 • строк та етапи реалізації проєкту.

ТЦУ: Мінфін затвердив Узагальнюючу податкову консультацію

Мінфіні затвердив Узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування окремих положень ст. 39 ПКУ, у тому числі під час коригування фінансового результату до оподаткування на підставі підпунктів 140.5.4, 140.5.51, 140.5.6 ст. 140 ПКУ. Консультація надає роз’яснення на питання, які стосуються:

 • сировинних товарів та товарів, що мають біржове котирування;
 • критеріїв визнання операцій реструктуризації бізнесу контрольованими;
 • специфіки подання Повідомлення про укладання контракту на здійснення операцій з сировинними товарами;
 • застосування 30 % коригувань фінансового результату у випадках:

-надання документів, що підтверджують сплату нерезидентом податку на прибуток;
-здійснення операцій через комісіонера-резидента;
-підтвердження платником податку відповідності цін принципу «витягнутої руки» згідно з процедурою, встановленою ст. 39 ПКУ;
-встановлення невідповідності цін принципу «витягнутої руки».

У частині особливостей застосування положень щодо сировинних товарів та товарів, що мають біржове котирування, роз’яснено, що оскільки постанова КМУ від 09.12.2020 р. № 1221, якою затверджено Перелік сировинних товарів, набрала чинності з 01.01.2021 р., норми ПКУ щодо контрольованих операцій з сировинними товарами застосовуються починаючи з 01.01.2021 р. Крім того, зазначено, що якщо платник податків у період з 1 січня по 22 травня 2020 року (включно) використовував норми ПКУ стосовно операцій з товарами, які мають біржове котирування, такий підхід може застосовуватись і надалі в період з 23 травня по 31 грудня 2020 року (включно) за наявності належного обґрунтування використання методу порівняльної неконтрольованої ціни та біржових котирувань як джерела інформації у документації з ТЦУ.

Щодо критеріїв визнання операцій реструктуризації бізнесу контрольованими пояснюється, що підпункт, яким визначені господарські операції для цілей ТЦУ, не є вичерпним, а отже, будь-які його уточнення, зокрема щодо операцій реструктуризації бізнесу, не вважаються розширенням переліку операцій для цілей контролю трансфертного ціноутворення.

З приводу 30-відсоткових коригувань фінансового результату до оподаткування на підставі підпунктів 140.5.4, 140.5.51, 140.5.6 ст. 140 ПКУ надано роз’яснення щодо:

 • документа, що свідчитиме про сплату податку нерезидентом, організаційно правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабміном, у відповідній державі у періоді здійснення операції;
 • коригування фінансового результату, що здійснюється комітентом-резидентом, оскільки право власності на товар (роботи, послуги) переходить безпосередньо від такого комітента до покупця-нерезидента або від постачальника (продавця)-нерезидента до комітента;
 • обсягу інформації, який вважається достатнім для належного обґрунтування відповідності ціни або показника рентабельності принципу «витягнутої руки»;
 • коригування, що здійснюється на розмір різниці між фактичною вартістю придбання або продажу товарів (робіт та послуг) та вартістю, розрахованою виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», яке може бути як меншим за 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг придбаних (реалізованих) у відповідних операціях, так і більшим.

З текстом УПК можна ознайомитись за посиланням.

Нерезиденти в Україні: Мінфін затвердив Узагальнюючу податкову консультацію

Наказом Мінфіну від 19.05.2021 р. № 277 Узагальнюючу податкову консультацію щодо взяття на облік (реєстрації) нерезидентів у контролюючих органах і виконання нерезидентами обов’язків платників податку на прибуток підприємств в Україні. Консультація роз’яснює порядок дій нерезидента, який має в Україні зареєстрований (акредитований або легалізований) відокремлений підрозділ, що перебуває на обліку в органах податкової служби як платник податку на прибуток і здійснює господарську діяльність.

Якщо станом на 01.01.2021 р. нерезидент здійснює господарську діяльність в Україні через такий підрозділ, що знаходиться на обліку в органах податкової служби як платник податку на прибуток, такий нерезидент має подати заяву про взяття на облік як платник податку на прибуток та відповідні документи, передбачені ПКУ.

У довіреності, в якій зазначаються повноваження представника нерезидента, слід зазначити, що такий представник уповноважений виконувати функції щодо постановки на облік нерезидента.

Після взяття на облік нерезидента його постійне представництво знімається з обліку як платник податку на прибуток (знімається ознака платника податку на прибуток) контролюючими органами без подання заяви представництвом про зняття з обліку.

При цьому представництво нерезидента залишається платником інших податків/ обов’язкових платежів та/або податковим агентом у випадках, передбачених ПКУ чи іншими законодавчими актами.

Звіти про підзвітні рахунки: ДПС рекомендує усім фінансовим установам зареєструватись у Міжнародній службі обміну даними

Як стало відомо, Службою внутрішніх доходів США повідомлено ДПС України про початок відкритого тестування в Міжнародній службі обміну даними в межах підготовки до виконання положень Угоди між Урядом України та Урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA).

Важливі дати для тестування в МСОД:

 • кінцевий термін реєстрації: середа, 2 червня 2021 року, о 5:00 після полудня за літнім північноамериканським східним часом (четвер, 3 червня 2021 року, о 00:00 за київським часом);
 • відкриття: понеділок, 7 червня 2021 року, о 8:00 після полудня за літнім північноамериканським східним часом (вівторок, 8 червня 2021 року, о 03:00 за київським часом);
 • закриття: середа, 7 липня 2021 року, о 5:00 після полудня за літнім північноамериканським східним часом (четвер, 8 липня 2021 року, о 00:00 за київським часом). 

ДПС рекомендує фінансовим установам, які мають подавати звіт про підзвітні рахунки, зареєструватись у IDES та взяти участь у відкритому тестуванні. Для тестування пропонується підготувати і надіслати звіти, зокрема, але не виключно, за 2020 рік.

Отримати додаткову інформацію про відкрите тестування в IDES можна тут.

Землі державної власності за межами населених пунктів передаються в комунальну власність: Президент підписав Закон

Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Президент наголосив, що цей документ докорінно змінює землеустрій і фактично є «земельною Конституцією» України.

«Це Закон, який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, якої він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть винятково українці», — зауважив Володимир Зеленський.

За Законом землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) передаються в комунальну власність сільських, селищних, міських рад. Установлено чіткий механізм фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, зокрема об’єднаних. Органи місцевого самоврядування отримують повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та затвердження детальних планів території за межами населених пунктів.

Крім того, повноваження зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель надано обласним державним адміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

План-графік проведення документальних планових перевірок: ДПС готує зміни до Порядку його формування

На сайті ДПС оприлюднено проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків». Проєктом удосконалюються критерії ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків.

Зокрема, у зв’язку зі змінами форми та порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ у частині скасування додатка 5 до декларації з переліку критеріїв відбору платників податків — юридичних осіб високого ступеня та критеріїв відбору платників податків — постійних представництв та представництв нерезидентів виключається критерій ризику «наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн грн або понад 5 % загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн» за відсутності джерела інформації для розрахунку ризику.

При цьому для підвищення точності відбору до контролю найбільш ризикових суб’єктів господарювання змінюється редакція критерію ризику середнього ступеня платників податків — юридичних осіб «наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у податкових деклараціях з податку на додану вартість податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість та обсягами податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість за даними Єдиного реєстру податкових накладних на 5 та більше відсотків» на таку: «наявність розбіжностей у платника податків між даними податкової декларації з податку на додану вартість та Єдиного реєстру податкових накладних у сумі понад 1 млн грн або понад 5 % загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн».

Крім того, прийнято рішення щодо перенесення критерію ризику «декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій» з високого ступеня до критеріїв ризику середнього ступеня. Також критерії ризику середнього ступеня доповнюються новим критерієм «сплата податку на прибуток за відповідний рік у обсязі менше 1,5 % від обсягу відшкодованого податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн грн упродовж календарного року».

З переліку критеріїв ризику середнього ступеня для платників податків — юридичних осіб видаляється критерій «наявність негативних рішень комісії ДПС у системі автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних протягом трьох звітних періодів». Зупинення податкової накладної/розрахунку коригування, а також факт відмови комісією контролюючого органу у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування на сьогодні не може вважатись ризиком.

Також з метою удосконалення системи ризик-орієнтованого податкового контролю критерії відбору до плану-графіка платників податків — фізичних осіб доповнюються трьома критеріями ризику високого та одним критерієм середнього ступеня.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания