Новости

Стажировка студентов и учеников: трудовым законодательством не предусмотрено заключение между предприятием и работником договора на стажировку и принятие работника на стажировку

31.05.2021 / 17:02

Інспекторами праці Управління Держпраці у Вінницькій області, згідно з Планом заходів на 2021 рік щодо зниження рівня незадекларованої праці, продовжується інформаційно-роз’яснювальна робота щодо дотримання чинного трудового законодавства, у тому числі, про обов’язковість оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Під час проведення просвітницької роботи були виявлені типові помилки, які допускають роботодавці у відношеннях з найманими працівниками. А саме: прийняття на стажування працівника до початку оформлення з ним трудового договору.

Відповідно, інспекторами праці були надані роз’яснення, що згідно зі статтею 29 Закону «Про зайнятість населення» право проходити стажування за професією (спеціальністю) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час, мають студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, за яким здобувається освіта. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів затверджена постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20.

Іншим випадком, коли чинним законодавством передбачається можливість стажування особи, є випадок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних. Так, відповідно до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженого наказом Мінсоцполітики України, МОН України від 31.05.2013 р. № 318/655, стажування – це підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків за професією або на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця.

 У всіх інших випадках – роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу у встановленому порядку – з першого дня виконання ним трудової функції. Чинним трудовим законодавством не передбачено укладення між суб’єктом господарювання та найманим працівником договору на стажування та прийняття працівника на стажування.