Новости

ФЛП: возможно ли оформить отпуск по уходу за ребенком?

01.06.2021 / 08:12

До Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області за консультацією звернулася жінка, яка є ФОП з питанням, щодо можливості оформлення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

З даного питання їй було надано роз’яснення про те що згідно ст. 74 Кодексу законів про працю України визначено, що громадянам України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи надаються щорічні (основна та додаткові відпустки).

Аналогічна норма міститься в Законі України «Про відпустки» (далі – Закон), а саме в статті 2 Закону, а саме: «Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають в трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності, а також працюють у фізичної особи (далі – підприємство)». Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ч. 1 ст. 18 Закону).

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів (ч.3 ст.18 Закону).

Оскільки відповідно до ст. 42 ГКУ підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик господарська діяльність щодо здійснення суб’єктом господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів за одержання прибутку, то на неї не поширюється вищевикладенні норми Закону, тобто Вона не маєте право на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.