Новости

Выплата дивидендов физическим лицам : кто и когда должен уплатить НДФЛ?

01.06.2021 / 18:00

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що порядок оподаткування дивідендів визначений п. 170.5 ст. 170 ПКУ.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування.

Дивіденди остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податків за такими ставками:

- 5 % — для дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) (п. 167.5.2 ст. 167 Податкового кодексу);

- 9 % (половинний розмір ставки встановленої п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу) — для дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток (п. 167.5.4 ст. 167 Податкового кодексу);

- 18 % — для дивідендів, нарахованих платнику податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих, або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати (пп. 57.11.4 п. 57.11 ст. 57, пп. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу).

Таким чином, податок на доходи фізичних осіб з дивідендів сплачується до бюджету податковим агентом під час їх нарахування.