Новости

Судебная практика: налоговый орган применил правила дисконтирования по международным стандартам, но не учел, что действующее законодательство не обязывает их применять в случае, когда плательщик руководствуется национальными стандартами учета

02.06.2021 / 12:43

Податковий орган виявив, що  ТОВ  не визначено та не відображено фінансовий дохід від дисконтування заборгованості та не здійснено амортизацію дисконту протягом строку користування, чим, на його думку,  порушено приписи пунктів 4, 10 ПБО 11 «Зобов’язання» та  пунктів 29, 32 ПБО 13 «Фінансові інструменти».

Натомість ТОВ (позивач) переконане, що висновки контролюючого органу щодо обов'язку відобразити заборгованість за кредитною угодою за дисконтованою вартістю є протиправними та не відповідають положенням законодавства України. На думку позивача, ПБО 11, на яке посилається контролюючий орган в акті перевірки, не містить взагалі ніяких вимог щодо визнання доходу у зв’язку з особливостями відображення довгострокової заборгованості.

Верховний Суд виходив з того, що передбачені ПКУ правила визначення об'єкта оподаткування для цілей сплати податку на прибуток відсилають до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. При цьому стаття 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» дає наступні визначення термінів:

...

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания