Новости

Судебная практика: первичные документы, которые были выписаны контрагентом, фиктивность которого установлена приговором суда, не могут считаться надлежаще оформленными, а поэтому отнесение отраженных в них сумм НДС в налоговый кредит является безосновательным

03.06.2021 / 10:01

Колегія суддів не погодилася з висновками суду апеляційної інстанції стосовно того, що наявність вироку суду не може бути беззаперечною умовою для відсутності підстав для позивача на право формування податкового кредиту, оскільки у даному випадку вироком суду в межах кримінальної справи підтверджуються не лише факт скоєного кримінального караного діяння директора ТОВ, а й створюються правові наслідки господарської діяльності товариства в цілому.

Верховним Судом неодноразово зазначалось, що факт фіктивності господарської діяльності не може залишитися неврахованим судами, оскільки статус фіктивного підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю, навіть за формального підтвердження її первинними документами та дає підстави для висновку про те, що первинні документи, які стали підставою для формування податкового кредиту та витрат, виписані контрагентом, фіктивність господарської діяльності якого встановлена вироком суду, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення, зокрема, відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту, є безпідставним.

Як наслідок, вирок суду підлягає...

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания