Новости

«Подводные камни» новых правил ТЦО: реструктуризация бизнеса, «номинальные» посредники, отчетные периоды, деловая цель, уведомление об участии в МГК

02.06.2021 / 13:30
«Подводные камни» новых правил ТЦО:  реструктуризация бизнеса, «номинальные» посредники, отчетные периоды, деловая цель, уведомление  об участии в МГК

Ольга ЛІТВІНОВА,
керівник практики трансфертного ціноутворення Baker Tilly в Україні

Періодично платники податків стикаються зі змінами законодавства у сфері ТЦУ. Відтак, поки ще є час до подання звіту про контрольовані операції за 2020 рік, варто розглянути нововведення, які слід врахувати під час ідентифікації контрольованих операцій та у податковому плануванні.

Реструктуризація (реорганізація) бізнесу як контрольована операція

Досить незвичайна норма для вітчизняного менталітету. Ми не звикли отримувати плату за відмову здійснення певної діяльності або її частини. Тим не менш, у світовій практиці це є розповсюдженим явищем. Так, наприклад, така ситуація може мати місце, якщо Компанія 1, яка є виробником продукції з повним циклом виробництва, починає виробляти продукцію на давальницьких умовах, і при цьому інший учасник групи – Компанія 2, яка була покупцем такої продукції, стає замовником давальницької переробки. Фактично це може означати, що частина функцій (таких як закупівля сировини, планування асортименту продукції тощо) та ризики володіння продукцією переходять від Компанії 1 до Компанії 2. А чим меншим є функціонал, тим меншим, як правило, є рівень прибутковості. Те ж саме стосується дилерів, коли в торгівельному “ланцюгу” інша компанія групи починає виконувати частину функцій української компанії.

Сутність полягає в тому, що у вільному економічному просторі така передача функцій та можливостей могла б статися тільки за винагороду. Але постає логічне запитання: яким чином оцінити вартість такої реструктуризації? Вочевидь, виходячи з приведеної вартості майбутніх грошових потоків, які могла б принести така діяльність.

Таким чином, якщо у разі здійснення операції з передачі функцій, ризиків, вигід та можливостей обсяг доходу (або фінансовий результат) платника податку зменшується –  така операція має бути визнана контрольованою незалежно від того чи була вона відображена у бухгалтерському обліку або ж оформлена певним рішенням групи.

Тож рекомендуємо бути уважними під час зміни схем роботи.

“Номінальні” посередники

Не зовсім нова норма ПКУ, адже вона почала діяти ще у 2019 році, але практика показує, що не всім вона відома.

Норма спрямована на попередження уникнення ТЦУ шляхом використання посередника (який не є пов’язаним та не належить до нерезидентів із “списків”) між компаніями, які здійснюють контрольовані операції.

Під “номінальними” посередниками розуміють осіб, які набуваючи право власності на товар, в подальшому перепродають його іншій особі без здійснення в такій операції суттєвих функцій, несення ризиків та використання активів.

При цьому треба звернути увагу, що немає значення, чи є посередник резидентом або нерезидентом України. Що це означає на практиці? Якщо, наприклад, Компанія 1 (резидент) здійснює продаж товару іншому резиденту – Компанії 2 і в подальшому Компанія 2 (яка не виконує значних функцій) перепродає товар іноземній компанії (Молдова), то операції, здійснені між Компанією 1 та таким нерезидентом можуть бути визнані контрольованими.

Один період – два законодавства

Враховуючи, що більшість норм Закону №466 набрали чинності з 23.05.2020 року, а не з початку року, платники повинні керуватися різним законодавством з ТЦУ відносно операцій 2020 року.

Фактично, 2020 рік розділено на два періоди відносно таких норм:

  • Зміни порогу володіння корпоративними правами для цілей визнання компаній пов’язаними з 20% до 25%. Наприклад, якщо компанією володіє інша компанія-нерезидент з долею володіння 20%, то згідно податкового законодавства України такі особи вважалися пов’язаними до 22.05.2020 року, а з 23.05.2020 пов’язаність відсутня (якщо не виконуються інші критерії). Відповідно, контрольованими операціями визнаються тільки ті з них, які здійснювались до 22.05.2020 року (включно). При цьому вартісний критерій для визнання операцій контрольованими має визначатися також за цей період, а не весь 2020 рік.
  • Виключення пов’язаності відносно банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами.
  • Розширено перелік господарських операцій, які можуть розглядатися, як контрольовані (операції з реструктуризації, про які йшлося вище).

Ділова мета

Якщо навіть до запровадження на законодавчому рівні концепції “ділової мети” вона час від часу застосовувалась судами проти платників податків, то можна уявити рівень занепокоєння щодо цієї концепції зараз. Ціна питання також вражає, зважаючи на те, що у разі відсутності ділової мети об’єкт оподаткування має бути збільшено на повну суму контрольованих операцій. Тобто навіть невідповідність принципу “витягнутої руки” неможливо порівняти з точки зору фінансових наслідків.

Ключова ідея полягає в аналізі фактичних умов контрольованих операцій з метою з’ясування, чи могла б така операція бути здійсненою між незалежними сторонами у ринкових умовах.

Так, проблеми в обґрунтуванні ділової мети можуть виникати відносно збиткових операцій та збиткової діяльності, внутрішньо групових послуг, роялті тощо.

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Цього року разом із поданням звіту про контрольовані операції за 2020 рік платниками, які належать до міжнародних груп компаній, необхідно також подати повідомлення про участь у міжнародній групі. Зазначене є кроком, необхідним для впровадження трирівневої системи звітності.

Важливим є те, що не всі групи компаній підпадають під дану вимогу. Якщо, наприклад, група утворена шляхом приналежності одній фізичній особі декількох компаній, то така група не відповідає визначенню, наведеному в законодавстві.

Мінфін вже затвердив форму повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Звертаємо увагу, що повідомлення має містити інформацію про сукупний консолідований дохід міжнародної групи за 2019 рік.

Більшість найважливіших змін у сфері ТЦУ безпосередньо корелюють с ідеологією Настанов ОЕСР. Таким чином ми продовжуємо рухатися в напрямку імплементації міжнародної практики. Хоча при цьому не обійшлось без національних особливостей, таких як застосування різних норм законодавства до одного податкового періоду, але до цього платники вже звикли.

В сфері ТЦУ, де ціна помилки така значна, важливо тримати руку на пульсі останніх змін для прийняття своєчасних і правильних рішень.