Новости

Судебная практика: ни имеющаяся у контролирующего органа налоговая информация, ни отсутствие у контрагента достаточного количества основных средств и трудовых ресурсов не являются самостоятельными основаниями для вывода о нереальности хозяйственных операций

07.06.2021 / 09:30

Вирішуючи спір по суті, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що правовими нормами регламентовано пряму взаємозалежність правильності врахування платником податку у податковому обліку витрат на оплату придбаних у контрагента товарів/робіт/послуг від підтвердження проведених господарських операцій належним чином оформленими первинними документами, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції та іншими обліковими документами, складання яких для оформлення операцій певного виду передбачено правовими нормами.

При цьому, презумується, що такі документи є достовірними, а зафіксована в них інформація розкриває справжній зміст господарської операції, свідчить про її економічну вигоду (виправданість, ризик). Якщо певна господарська операція не відбулася або її зміст інший, ніж той, стосовно якого складені документи, підстави для відтворення фінансових показників операції в податковому обліку відсутні або ж операція відтворюється відповідно до її дійсного змісту, що відповідає принципу превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Слід враховувати, що при оцінці податкових наслідків...

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания