Новости

Мониторинг контролируемых операций: Минфин внес изменения в Порядок его проведения

03.06.2021 / 10:58

Мінфіном затверджено зміни до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій (наказ від 17.03.2021 р. № 158, зареєстровано в Мін'юсті 28.05.2021 р.).

Серед ключових змін:

  • з урахуванням запровадження трирівневої документації з ТЦ, дію Порядку поширено на контроль за своєчасністю та повнотою подання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, майстер-файлу, звіту у розрізі країн;
  • під час моніторингу податківці також аналізуватимуть відсутність розумної економічної причини (ділової мети) в контрольованих операціях;
  • окремим розділом прописано процедуру аналізу звітів у розрізі країн, зокрема індикатори ризиків, на які будуть звертати увагу податківці.

Крім того, оновленим Порядком розширено перелік ознак, що можуть свідчити про потенційні ризики трансфертного ціноутворення, та які будуть враховуватись податковим органом під час аналізу звітів про КО. Наявність таких ознак є додатковим фактором для прийняття рішень щодо запиту документації з ТЦ та прийняття рішення про проведення перевірки.

Відтак, додатковими ризиками для платників податків відтепер є:

  • використання непрямих контрактів;
  • від'ємні чисті активи при наявності кредитів/позик;
  • відсутність істотних основних засобів;
  • значний обсяг операцій з пов'язаними особами – нерезидентами з «низькоподаткових» юрисдикцій або які мають ОПФ з переліку Кабміну;
  • значний обсяг операцій з нематеріальними активами (роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо).

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Джерело: A1 Consulting