Новости

«ЗІР»: подает ли нотариус в контролирующий орган Расчет в случае удостоверения договора купли-продажи корпоративных прав, сторонами которого являются ФЛ?

04.06.2021 / 13:00

Чи подає нотаріус, у разі посвідчення договору купівлі-продажу корпоративних прав, сторонами якого є ФО, до контролюючого органу Розрахунок?

У разі посвідчення договору купівлі-продажу корпоративних прав, сторонами якого є фізичні особи, нотаріус виступає податковим агентом та подає до контролюючого органу Розрахунок.

При цьому нотаріус виконує функцію податкового агента лише в частині надання інформації контролюючому органу про суму отриманого платником податку доходу та суми сплачених до бюджетів податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Докладніше про це тут.