Новости

Судебная практика: вывод о том, что вероятное нарушение контролирующим органом срока давности во время проведения проверки не может быть основанием для отмены приказа о проведении проверки, считается ошибочным

09.06.2021 / 09:10

Верховний Суд вимагає від контролюючого органу у разі проведення перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства ураховувати приписи статті 102 ПКУ. Більш того, ці приписи є актуальними при відборі платника податків до плану-графіка перевірок.

Таким чином при плануванні, організації, проведенні документальних перевірок, нарахуванні за їх результатами грошових зобов’язань, контролюючі органи повинні враховувати строки давності, визначені пунктом 102.1 статті 102 ПКУ, які поширюються також і на період діяльності, який може бути охоплений перевіркою.

Як вбачається з судових рішень...

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания