Новости

«ЗІР»: как заполняется графа о регистрационном номере физлица в приложении 4ДФ к Расчету?

08.06.2021 / 12:30

Яким чином заповнюється графа 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» додатка 4ДФ до Розрахунку та чи потрібно доповнювати зліва нулями інформацію про серію та номер паспорта ФО?

Заповнення клітинок у графі 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» додатка 4ДФ до Розрахунку проводиться зліва направо, пропуски (пробіли) при цьому не допускаються. Мінімальна кількість знаків у даній графі – 8. Податковому агенту не потрібно у графі 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» додатка 4ДФ до Розрахунку доповнювати зліва направо нулями інформацію про серію та номер паспорта фізичної особи.

Докладніше про це тут.