Новости

Административное обжалование по обновленным правилам: ГНС о порядке оформления и подачи жалоб налогоплательщиками и сроках их рассмотрения

15.06.2021 / 11:41
Административное обжалование по обновленным правилам: ГНС о порядке оформления и подачи жалоб налогоплательщиками и сроках их рассмотрения

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує про зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, які затверджені Мінфіном наказом від 14.01.2021 р. № 9 (зареєстрований в Мін'юсті від 01.02.2021 р. за №124/35746).

Таким чином процедуру оскарження платниками податків ППР або інших рішень контролюючих органів під час адміністративного оскарження приводять у відповідність до Закону № 466-ІХ. Нагадаємо, що ним до ст. 56 ПКУ було внесено ряд змін, що передбачають зміну підвідомчості розгляду скарги, строку подання скарги, оформлення скарги, порядку розгляду скарги та інше.

Зокрема, уточнено норми Порядку щодо:

1. Підвідомчості розгляду скарг

Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує:

  • державну податкову політику, подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
  • державну митну політику, в частині виконання функцій контролюючого органу відповідно до пп. 41.1.2 ПКУ подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

Рішення, прийняті за розглядом скарги платника податків, є остаточними і не підлягають подальшому адміністративному оскарженню, але можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Скарги на рішення контролюючого органу щодо нерезидентів визначені у пункті 56.3-1 ПКУ, можуть бути подані до контролюючого органу, який прийняв такі оскаржувані рішення. Контролюючий орган, який прийняв оскаржувані рішення, повинен розглянути скаргу нерезидента в порядку, визначеному для контролюючого органу вищого рівня.

2. Строків подання скарг

Скарга подається у письмовій формі до контролюючого органу вищого рівня протягом 10-ти робочих днів (раніше - календарних), що настають за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Виключено норму, згідно з якою якщо контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.

Протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого пунктом 1 розділу III, платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). Контролюючий орган вищого рівня, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.

3. Оформлення скарги

У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку.

4. Порядку розгляду скарг

Контролюючий орган може залишити скаргу без розгляду повністю або частково у разі, якщо контролюючим органом вищого рівня прийнято рішення про відмову платнику податків у поновленні пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку.

Зміни набрали чинності з 12.02.2021 року.

За матеріалами Східного міжрегіонального управління ДПС
по роботі з великими платниками податків