Новости

«ЗІР»: как осуществляется перерегистрация СХ в контролирующих органах в случае изменения местонахождения, связанного с изменением административного района?

16.06.2021 / 16:00

Як здійснюється перереєстрація СГ в контролюючих органах у разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, та як здійснюється подання податкової звітності під час такої перереєстрації?

Підставою для зняття з обліку платника податків в одному контролюючому органі і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

Платники податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), зобов’язані у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаної із зміною адміністративного району, подати контролюючому органу за новим місцезнаходженням заяви за формою № 1-ОПП (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів), заяву за формою № 1-ЄСВ (для платників ЄСВ), або за формою № 5-ОПП (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність).

Взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням здійснюється протягом місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження.

Суб’єкти господарювання, продовжують сплачувати визначені законодавством податки і збори за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду та щодо таких податків подавати податкові декларації та виконувати інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно такого платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів, крім:

  • юридичних осіб, які не є суб’єктами господарювання відповідно до норм Господарського кодексу;
  • відокремлених підрозділів юридичної особи;
  • осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Для зазначених платників сплата податків та подання звітності здійснюється за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік в контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

Водночас, перереєстрація платника податків, який є платником єдиного внеску здійснюється таким чином: після надходження з ЄДР відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання), пов’язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці або заяви за формою № 1-ЄСВ з приміткою «Зміни, що пов’язані з місцезнаходженням, місцем проживання», до Реєстру страхувальників контролюючим органом до дати спливу одного місяця після отримання відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника вноситься запис про переведення його на облік до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

Порядок подання звітності за окремими податками та зборами та їх сплата у разі зміни протягом бюджетного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративногорайону регламентується ПКУ та відповідними нормативними актами. Дані про взяття платника на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передаються до ЄДР у день взяття на облік. Відомості, які містяться в ЄДР є відкритими і загальнодоступними та надаються у вигляді витягу з ЄДР.

Крім того, дані про взяття на облік в контролюючому органі щоденно оприлюднюються на вебпорталі електронних сервісів Міністерства юстиції України та на офіційному вебпорталі ДПС.

Докладніше про це тут.