Новости

Специальное использование воды: ГНС о типичных ошибках при заполнении налоговой отчетности по рентной плате

18.06.2021 / 15:40

При заповненні звітності з рентної плати за спеціальне використання води, зокрема додатку 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до податкової декларації, платники припускаються таких помилок:

- у групі рядків 8 Додатку 5 здійснюється некоректне відображення об’єкта оподаткування – фактичний обсяг використаної з початку року води, у тому числі в частині таких передбачених Додатком 5 складових: «в межах установленого річного ліміту» в рядку 8.1 Додатку 5 та «понад установлений річний ліміт» в рядку 8.2 Додатку 5. Попри те, що у рядку 8 Додатку 5 встановлено арифметичний контроль розміру об’єкту оподаткування (р.8 = р.8.1+р.8.2), у поданих Додатках 5 не зазначено його величину в рядку 8 Додатку 5, у той же час рядки 8.1 та/або 8.2 містять числові значення. За вказаних обставин, камеральною перевіркою фіксується помилка визначення об’єкту оподаткування рентної плати за спеціальне використання води (далі – Рентна плата).

- у рядку 9 Додатка 5 до декларації зазначаються...

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания