Новости

Налоговый долг: как получить рассрочку или отсрочку?

22.06.2021 / 16:20

ВІДПОВІДЬ

Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. Для отримання відстрочення (розстрочення) податкового боргу платником податків подається заява, згідно з якою визначено підставу для її отримання. Розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу надається окремо за кожним податком і збором. Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) вважається наданим, якщо на підставі заяви платника податків прийнято відповідне рішення податковим органом та укладено договір про розстрочення (відстрочення).

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. Пункт 14.1. статті 14 ПКУ дає такі визначення понять:

  • грошове зобов’язання платника податків це – сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності ;
  • податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством;
  • податковий борг – сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені .

Платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов’язання.

Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) вважається наданим, якщо на підставі заяви платника податків прийнято відповідне рішення податковим органом та укладено договір про розстрочення (відстрочення).
Розстроченням (відстроченням) грошових зобов’язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов’язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120 % річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу.

Для отримання розстрочення платником податків подається:

- заява, згідно з якою визначено підставу для її отримання (перелік обставин, що є підставою для розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу заявника, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1235);
– економічне обґрунтування (переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу і доказів існування таких обставин);
– аналіз фінансового стану;
– графік погашення розстрочених (відстрочених) сум;
– розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.
Розстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу (в тому числі окремо – суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення.

Для отримання відстрочення платником податків подається заява, згідно з якою визначено підставу для її отримання. Підставами для отримання відстрочення є лише обставини непереборної сили, що підтверджуються Сертифікатом Торгово-промислової палати, рішенням Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною надзвичайної екологічної ситуації, затвердженим Верховною Радою України.

У разі підтвердження наявності обставин непереборної сили, заявник додатково подає довідку, видану відповідним місцевим органом, що має право підтверджувати наявність обставин непереборної сили. Відстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом чи відповідним органом місцевого самоврядування, який затверджує рішення про розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого грошового зобов’язання або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі.

Розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу надається окремо за кожним податком і збором.
В податковій службі нагадують, що наразі Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”передбачено безвідсоткове відстрочення податкового боргу до 29 грудня 2021 року, розмір якого за усіма податками й зборами й платежами, штрафними санкціями та пенею станом на 1 грудня 2020 року не перевищує 6800 гривень. Якщо платник податків погасить відстрочений борг до вказаної дати, то штрафні санкції та пеня на суму боргу, а також відсотки за відстрочення не нараховуватимуться. Таке відстрочення боргу здійснюється без укладення окремого договору. Для отримання відстрочення платнику податків необхідно до податкової служби, де обліковується такий борг, подати заяву в довільній формі.

 За матеріалами ГУ в Івано-Франківській області