Новости

Создание резерва отпусков: обзор распространенных ошибок и рисков для предприятия

01.07.2021 / 08:54
Создание резерва отпусков: обзор распространенных ошибок и рисков для предприятия

Світлана ЛІСТРОВА, незалежний експерт з питань трудового законодавства,
бухгалтерського обліку та оподаткування, ACCA DipIFR (RUS)


ПОМИЛКА 1 - забезпечення на виплату відпусток узагалі не створюється

Пояснення бухгалтера: щорічні відпустки та відпустки на дітей працівниками використовуються щороку.

Проблема: як поєднати трудове законодавство з НП(С)БО?

Щорічні відпустки надаються за робочий рік, який відлічується з дати прийняття на роботу й не змінюється.

Забезпечення на виплату відпусток створюється протягом звітного фінансового року.

Якщо працівник бере відпустку за графіком відпусток на 2021 рік за 2020-2021 чи 2021-2022 робочий рік, всі витрати будуть визнані у 2021 році.

Які ризики у разі нестворення забезпечення на виплату відпусток?

...

 

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания