Новости

Переоборудование т/с с грузового на пассажирский: как рассчитывается и декларируется акцизный налог?

30.06.2021 / 15:30

ВІДПОВІДЬ

Податкове зобов’язання з акцизного податку для кожного легкового транспортного засобу розраховується шляхом множення бази оподаткування на відповідну ставку податку із застосування коефіцієнтів двигуна та віку (приклад наведено нижче).

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Відповідно до пп. 212.1.14 ст. 212 ПКУ особа – власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок – є платником акцизного податку

Відповідно до п. 216.11 ст. 216 ПКУ – датою виникнення податкових зобов'язань у разі здійснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у легковий автомобіль, який відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, є дата видачі документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пізніше дати подання документів до органу, що здійснює державну реєстрацію транспортних засобів, для реєстрації або перереєстрації такого транспортного засобу.

Встановлено базові диференційовані ставки акцизного податку для легкових автомобілів, утому числі для тих, що переобладнані у легкові автомобілі з вантажних транспортних засобів і подаються для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу. Зазначені базові ставки поставлені у залежність від типу двигуна та об’єму його циліндрів, а саме:

- для бензинових автомобілів об’ємом циліндрів двигуна до 3000 м3 (включно) базова ставка акцизного податку становіть 50 євро за одиницю , понад 3000 см3 – 100 євро за одиницю,

- для дизельних автомобілів об’ємом циліндрів двигуна до 3500 м3 (включно) базова ставка акцизного податку становіть 75 євро за одиницю , понад 3000 см3 – 150 євро за одиницю,

Ставки акцизного податку на транспортні визначено підпунктом 215.3.51 пункту 215.3 статті 215 ПКУ.

Обчислення розміру ставки акцизного податку для кожного легкового транспортного засобу здійснюється шляхом застосування до базових ставок акцизного податку коефіцієнтів – двигуна та віку.

Коефіцієнт двигуна визначатиметься шляхом ділення об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в см3 на 1000 см3.

Коефіцієнт віку дорівнюватиме кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку. При цьому для нових транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1. Для автомобілів понад 15 років з дати виробництва встановлено граничний коефіцієнт віку на рівні 15.

Нагадаємо, що п. 29.1 ст. 29 ПКУ встановлено, що обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосування відповідних коефіцієнтів.

База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання (п. 23.1 ст. 23 ПКУ).

Отже, податкове зобов’язання з акцизного податку для кожного легкового транспортного засобу розраховується шляхом множення бази оподаткування на відповідну ставку податку із застосування коефіцієнтів двигуна та віку.

Так, наприклад, для автомобілів з бензиновим двигуном з об’ємом циліндрів двигуна 2000 см3, 2007 року випуску автомобіля, податкове зобов’язання становитиме:

50 євро х 2 х10 х 1 = 1 000 євро,

де 50 євро – базова ставка податку за 1 штуку транспортного засобу,

2 – коефіцієнт двигуна (2 000 см3/1 000см3),

10 – коефіцієнт віку ( повних календарних років).

Податкове зобов’язання для автомобіля з таким самим об’ємом двигуна, але, наприклад, 2015 року випуску становитиме:

50 євро х 2 х 2 х 1 = 200 євро

Для автомобіля з дизельним двигуном з об’ємом циліндрів двигуна 3 000 см3, 1998 року випуску автомобіля (19 повних років), податкове зобов’язання становитиме:

75 євро х 3 х15 ( граничний коефіцієнт віку) х 1 = 3 375 євро

Для такого самого автомобіля, але новішого, наприклад, 2011 випуску, податкове зобов’язання становитиме:

75 євро х 3 х 6 х 1 = 3 350 євро.

Обов’язок щодо подання контролюючим органам за своїм місцезнаходженням щомісячно, але не пізніше 10 числа наступного місяця, інформацію про транспортні засоби, щодо яких у фізичних осіб виникає право власності, покладено на органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, замість органів внутрішніх справ. У разі здійснення переобладнання вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль власник такого транспортного засобу для його реєстрації або перереєстрації подає документи до органу, що здійснює державну реєстрацію транспортних засобів, замість органу внутрішніх справ.

Згідно з п. 223.2 ст. 223 ПКУ власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок, повинен не пізніше 20-го числа наступного звітного періоду подати контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку (далі – Декларація) за формою, затвердженою у порядку, встановленому ст. 46 ПКУ.

Форма і Порядок заповнення та подання Декларації (далі – Порядок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 14 зі змінами та доповненнями.

У разі сплати акцизного податку власником ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок, заповненню підлягає загальна частина та розділ Г «Податкові зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів» Декларації.

При цьому, з метою розрахунку суми акцизного податку заповнюється Додаток 1 прим. 3 до Декларації «Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.5 прим. 1, 215.3.5 прим. 2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу», в якому зазначаються:

у графі 2 – код товарів (продукції), які оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.5 прим. 1, 215.3.5 прим. 2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 п. 215.3 ст. 215 розд. VI ПКУ;

у графі 3 – назва підакцизних товарів (продукції), передбачена ПКУ, за відповідним кодом УКТ ЗЕД;

у графі 4 – унікальний 17-значний код транспортного засобу;

у графі 5 – одиниця виміру, передбачена п. 215.3 ст. 215 розд. VI ПКУ, що використовується для обчислення акцизного податку (з транспортних засобів – кількість, об’єм циліндра (шт., куб. см); кузови, причепи, мотоцикли тощо – шт.);

у графі 6 – кількість транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню (у тому числі транспортні засоби, які було ввезено й переобладнано у легковий автомобіль);

у графі 7 – фізичні характеристики товарів (продукції), зазначені у технічному паспорті транспортного засобу: об’єм циліндра в куб. см для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння;

ємність акумулятора в кВт-год – для автомобілів, оснащених електричними двигунами (одним чи кількома);

у графі 8 – кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку. Для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, зазначається «1».

У графах 9, 10 проставляються оподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 5, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), переобладнання ввезеного транспортного засобу в легковий автомобіль, які використовуються для обчислення акцизного податку:

у графі 9 – кількість транспортних засобів за товарними групами 8703 (крім товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 8703 10 18 00), 8707, а також причепів та напівпричепів за товарною групою 8716, що підлягають оподаткуванню. Для перевірки: гр. 9 = гр. 6;

у графі 10 – об’єм циліндра (куб. см), ємність акумулятора (кВт-год), що використовуються для обчислення податку згідно із п. 215.3 ст. 215 розд. VI ПКУ. Для перевірки: гр. 10 = гр. 6 х р. 7.

У графі 11 зазначаються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені пп. 215.3.5 прим. 1 п. 215.3 ст. 215 розд. VI ПКУ;

у графі 12 – коефіцієнт двигуна із округленням до трьох знаків після коми, що визначається діленням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см (значення графи 7/1000). Коефіцієнт застосовується для транспортних засобів, які класифікуються у товарній позиції 8703 (крім 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00) згідно з УКТ ЗЕД;

у графі 13 – коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку. Коефіцієнт віку застосовується для транспортних засобів, які класифікуються у товарній позиції 8703 (крім 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00) згідно з УКТ ЗЕД.

Для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1.

Для транспортних засобів, що використовувалися понад п’ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт дорівнює 15 (наприклад, якщо автомобіль використовувався 17 років: у графі 8 проставляється значення «17», а у графі 13 – «15»):

у графі 14 зазначається коефіцієнт, на який збільшується ставка податку для транспортних засобів за кодами УКТ ЗЕД 8702, 8704, встановлений пп. 215.3.5, пп. 215.3.5 прим. 2 п. 215.3 ст. 215 розд. VI ПКУ;

у графі 15 – специфічні ставки акцизного податку з одиниці транспортного засобу, встановлені п. 215.3 ст. 215 розд. VI ПКУ з урахуванням коефіцієнтів:

для транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння, що класифікуються у товарній позиції 8703, – коефіцієнтів віку та двигуна (гр. 15 = гр. 11 х гр. 12 х гр. 13);

для транспортних засобів, що класифікуються у товарній позиції 8702, 8704, – коефіцієнтів таких транспортних засобів (гр. 15 = гр. 11 х гр. 14);

для транспортних засобів та причепів, напівпричепів, що класифікуються у товарній позиції 8707, 8711, 8716, – (гр. 15 = гр. 11);

у графі 16 – суми, що підлягають сплаті до бюджету, обчислені виходячи з фактичних обсягів реалізації продукції та встановленої ставки акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) й офіційного курсу гривні до євро, встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача) товару (продукції), видача документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху.

Показник графи 16 розраховується за формулою: графа 16 = гр. 9 (або гр. 10) х гр. 15 х курс євро.

 

За матеріалами ГУ ДПС у Харківській області