Новости

Сумму расходов (доходов) учтено по ценам, определенным по принципу «вытянутой руки»: как обосновать?

01.07.2021 / 15:10

ВІДПОВІДЬ

Для цілей обґрунтування суми витрат (доходів) за операціями, передбаченими підпунктами 140.5.4, 140.5.5 прим.1, 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 розд. ПКУ, платник податків має задокументувати як сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, інформацію, визначену у пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, в обсязі, необхідному для оцінки платником податку та контролюючим органом відповідності рівня ціни або показника рентабельності відповідної операції (операцій) принципу «витягнутої руки». При цьому обсяг інформації, зазначеної в такій документації, можна вважати достатнім для цілей застосування підпунктів 140.5.4, 140.5.5 прим.1, 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, якщо платник податків належно обґрунтував рівень ціни або показник рентабельності відповідної операції (операцій) за найбільш доцільним методом, визначеним пп. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 ПКУ.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Відповідно до пп. 39.1.2 п. 39.1 ст. 39 ПКУ обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого платником податку, який бере участь в одній чи більше контрольованих операціях, вважається таким, що відповідає принципу «витягнутої руки», якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов, що застосовуються між непов’язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.

Якщо умови в одній чи більше контрольованих операціях не відповідають принципу «витягнутої руки», прибуток, який був би нарахований платнику податків в умовах контрольованої операції, що відповідає зазначеному принципу, включається до оподатковуваного прибутку платника податку (пп. 39.1.3 п. 39.1 ст. 39 ПКУ).

Встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» проводиться за методами, визначеними п. 39.3 ст. 39 ПКУ, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств (пп. 39.1.4 п. 39.1 ст. 39 ПКУ).

Таким чином, для підтвердження платником податків ціни операцій, у випадках, передбачених підпунктами 140.5.4, 140.5.5 прим.1, 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, за принципом «витягнутої руки» він має порівняти умови зазначених операцій з умовами, що застосовуються між непов’язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.

Під час вибору співставних неконтрольованих операцій платникам податків необхідно дотримуватись вимог щодо зіставлення комерційних та фінансових умов операцій, які передбачені у п. 39.2 ст. 39 ПКУ.

Для встановлення відповідності умов операцій, передбачених підпунктами 140.5.4, 140.5.5 прим.1, 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ принципу «витягнутої руки» платник податків має використати методи та процедуру їх застосування, визначені у п. 39.3 ст. 39 ПКУ.

Зокрема, це передбачає вибір методу, найбільш доцільного до фактів та обставин здійснення операцій платника податків, вибір сторони операції та фінансового показника, що буде досліджуватись (для методів, передбачених підпунктами 39.3.4 - 39.3.6 п. 39.3 ст. 39 ПКУ), вибір періоду для порівняння та розрахунок діапазону цін (рентабельності). Сума витрат/доходів за операціями, передбаченими підпунктами 140.5.4, 140.5.5 прим.1, 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, вважається підтвердженою платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» та відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, якщо:

  • ціна або показник рентабельності відповідної операції (операцій) перебуває в межах діапазону цін (рентабельності), розрахованого на підставі показників співставних неконтрольованих операцій;
  • якщо ціна або показник рентабельності відповідної операції (операцій) перебуває поза межами діапазону цін (рентабельності), розрахованого на підставі показників співставних неконтрольованих операцій, але коригування до ціни (показника рентабельності), до медіани такого діапазону (або мінімального/максимального його значення) призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Дія підпунктів 140.5.4, 140.5.5 прим.1, 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ поширюється на операції, які не є контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ, в тому числі на операції із непов’язаними особами. В свою чергу, вимоги до складання документації з трансфертного ціноутворення відповідно до п.п. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ та вимоги до змісту такої документації, визначені п.п. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, стосуються контрольованих операцій платників податків. При цьому ст. 39 Кодексу передбачає встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» за одним із методів, які визначені п.п. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 ПКУ, в тому числі в частині вимог щодо вибору найбільш доцільного методу.

Виходячи із цього, для цілей обґрунтування суми витрат (доходів) за операціями, передбаченими підпунктами 140.5.4, 140.5.5 прим.1, 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 розд. ПКУ, платник податків має задокументувати як сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, інформацію, визначену у п.п. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, в обсязі, необхідному для оцінки платником податку та контролюючим органом відповідності рівня ціни або показника рентабельності відповідної операції (операцій) принципу «витягнутої руки». При цьому обсяг інформації, зазначеної в такій документації, можна вважати достатнім для цілей застосування підпунктів 140.5.4, 140.5.5 прим.1, 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, якщо платник податків належно обґрунтував рівень ціни або показник рентабельності відповідної операції (операцій) за найбільш доцільним методом, визначеним п.п. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 ПКУ..

Обґрунтування, що суму витрат (доходів) підтверджено за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, надається платником на запит контролюючого органу під час проведення документальної перевірки за звітний період, за підсумками якого платником податку прийнято рішення про незбільшення фінансового результату, або на запит контролюючого органу відповідно до п. 73.3 ст. 73 ПКУ.

За матеріалами ГУ ДПС в Одеській області