Новости

Торговцы ценными бумагами намерены предоставлять дополнительные услуги по торговле финансовыми инструментами – до 30.09.2021 г. необходимо подать соответствующую информацию в НКЦБФР

13.07.2021 / 10:59

НКЦПФР звертає увагу, що торговці цінними паперами (інвестиційні фірми), які мають намір надавати додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а також отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів, повинні у термін до 30.09.2021 р. подати відповідну інформацію до регулятора.

Комісія розробила та схвалила відповідне рішення на виконання вимог пункту 18 розділу XIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», з метою забезпечення виконання вимог пунктів 10 та 12 цього розділу.

Інвестиційні фірми можуть здійснювати додаткову діяльність, якщо мають ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу-діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме:

*До інвестиційних фірм, що мають намір здійснювати діяльність щодо надання клієнтам кредитів та позик для укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів – Комісією будуть встановлені додаткові вимоги щодо пруденційних показників.