Новости

Резерв сомнительных долгов: текущие рекомендации

29.07.2021 / 11:10

Анастасія РОШУОР, спеціаліст департаменту аудиту, МСФЗ та консалтингу АФ «Аудит-Інвест»


Відповідно до НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» сумнівним боргом вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Підставою для визнання боргу сумнівним та відповідного створення резерву сумнівних боргів може бути наявність обставин та професійних суджень, які підтверджують невпевненість одержання доходу та непогашення дебіторської заборгованості (лист Мінфіну від 09.12.2003 № 31-04200-30-5/7021).

Аналізуючи підстави для створення резерву, головному бухгалтеру важливо приймати рішення не тільки на основі власних суджень, а також брати до уваги професійну оцінку щодо сумнівності боргу управлінського персоналу, юриста тощо, які зможуть висловити свою експертну думку.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания